Ireneusz Kalinowski IRMEDIA
ul. Powsińska 75/42
02-903 Warszawa
e-mail:
sklep@severin.sklep.pl
tel.: +48 22 402 46 13, +48 501 752 462

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


.....................................